Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató személyes adatok kezeléséről a kukamet.hu honlap használata során

BEVEZETÉS

Nagy hangsúlyt fektetünk az Ön adatainak titkos kezelésére és védelmére. Az alábbiakban szeretnénk ismertetni, hogy milyen adatokat kezelünk, mikor és milyen célból és milyen jogi alappal. Szeretnénk elmagyarázni Önnek, hogyan működnek a szolgáltatásaink, és milyen módon garantáljuk az Ön személyes adatainak a védelmét. A GDPR 4. Cikkének (1) pontja szerint a személyes adat bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolódó információ. Az azonosítható személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható. Ebben a tárgyban a GDPR 4. cikke (1) pontjában talál további információkat. Ezt az Adatvédelmi Szabályzatot bármikor meg lehet jeleníteni, le lehet menteni és ki lehet nyomtatni. Amennyiben megadjuk a törvényes célunkat vagy egy harmadik fél törvényes célját (a GDPR 6. Cikkének (1) pontja) mint a személyes adatok kezelésének a jogalapját, Önt megilleti a tiltakozás joga a GDPR 21. Cikke alapján:

A GDPR 21. cikke alapján Ön bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. Ezt követően nem kezeljük tovább a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés vagy azzal kapcsolatos profilalkotás céljából. Emellett tiltakozás benyújtása esetén semmilyen más céllal nem kezeljük az Ön személyes adatait, kivéve ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű törvényes okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (lásd a GDPR 21. cikk (1) pontját, az úgynevezett „tiltakozáshoz való korlátozott jog”). Ebben az esetben Önnek indokolnia kell a tiltakozását, az adott helyzettel kapcsolatos okokkal. Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség (lásd GDPR 21. cikk (6) bekezdés).

ADATKEZELŐ

A személyes adatok kezeléséért felelős adatkezelő a GDPR 4. cikk (7) pontja alapján:
Nyárai és Társa Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ:

Ha kérdései lennének személyes adatai kezelésével vagy az adatvédelemhez fűződő jogaival kapcsolatosan, kérjük, itt tegye fel azokat:

Nyárai András
Tel: +36 23 880 854
Email: info [at] nyaraikft.hu (info[at]nyaraikft[dot]hu)

NAPLÓFÁJLOK

Valahányszor felkeresi a weboldalunkat, automatikusan adatokat és információkat gyűjtünk az Ön eszközének a rendszeréről, amelyeket úgynevezett szerver naplófájlokban tárolunk. Ezek az adatok olyan információk, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolódnak (a továbbiakban: a webhely használója). Az adatokat az Ön böngészője automatikusan átadja, amikor ellátogat a weboldalunkra. Ez a következő információkat foglalja magában:

 • Az időpont, amikor ellátogatott a weboldalunkra (a hosting szolgáltató szerveréhez intézett kérés),
 • Annak a weboldalnak az URL címe, ahonnan elérte a mi weboldalunkat.
 • Az operációs rendszer, amit Ön használ,
 • Az Ön által használt böngésző típusa és verziója.
 • Az Ön számítógépének IP címe.

Ennek a feldolgozásnak az a célja, hogy a weboldalunkat elérhetővé tegye az Ön eszközéről, és hogy a weboldalunk helyesen jelenjen meg az Ön eszközén, illetve a böngészőjében. Az adatokat felhasználjuk a weboldal optimalizálására és az informatikai rendszerünk biztonsága érdekében is.

Az adatokat statisztikai célokra használjuk. A felhasználói magatartás statisztikai elemzése egyebek mellett lehetővé teszi számunkra a reagálást és a kínálatunk optimalizálását, illetve a biztonsággal kapcsolatos események azonosítását. A statisztikai célra történő feldolgozás nem személyes, hanem összesített adatokat eredményez. Ezeket az eredményeket, illetve a személyes adatokat nem használják fel olyan intézkedések vagy döntések alátámasztására, amelyek egy meghatározott természetes személyt érintenek.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) f) pontja. Törvényes érdekünk fűződik ahhoz, hogy az Ön böngészőjéhez egy technikailag jól működő weboldalt kínáljunk, és lehetővé tegyük az Ön számára a szerverünk és az Ön végberendezése közötti kommunikációt. Ez utóbbi esetben technikai okokból mindenképpen kezelnünk kell az Ön IP címét. Törvényes érdekünk fűződik a statisztikai célú adatkezeléshez azzal a céllal, hogy tovább tudjuk optimalizálni a weboldalt az Ön böngészőjéhez, és garantálni tudjuk a rendszerünk biztonságát.

A kezelt információkat csak addig tároljuk, amíg azok szükségesek a kívánt cél eléréséhez, vagy amíg a jogszabályok előírják. Az adatokat a Nyárai és Társa Kft. fogadja, valamint a hosting szolgáltató kiszolgáló gépe, amely a Nyárai és Társa Kft. alvállalkozójaként jár el.

TILTAKOZÁS JOGA
Önt megilleti a tiltakozás joga. Bármikor elküldheti nekünk a tiltakozását, illetve tájékoztathat minket arról (pl. e-mailben az info [at] nyaraikft.hu címre).

A személyes adatok megadását sem jogszabály, sem szerződés nem írja elő, és nem szükséges szerződés megkötéséhez sem. Önt sem terheli semmiféle kötelezettség személyes adatainak megadására. Ha azonban nem adja meg ezeket az információkat, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldalunkat, vagy nem tudja teljesen kihasználni annak minden funkcióját.

SÜTIK
Sütiket (cookie-kat) csak a legszükségesebb mértékig alkalmazunk. Az ezzel kapcsolatos biztonsági intézkedéseket a Sütikezelési szabályzat tartalmazza.

TILTAKOZÁS JOGA
Önt megilleti a tiltakozás joga. Ön korlátozhatja vagy teljesen megtilthatja sütik beállítását a böngészője beállításaiban. Azt is beállíthatja, hogy a sütik automatikusan törlődjenek, amikor bezárja a böngészőablakot.

TÁJÉKOZTATÁS A GOOGLE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL
A Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA többféle szolgáltatását is felhasználjuk. Az Adatvédelmi Szabályzatunk tartalmaz további részletes információkat azokról a konkrét Google szolgáltatásokról, amelyeket felhasználunk a weboldalunkon. A Google szolgáltatások integrálásával a Google információkat gyűjthet és kezelhet (beleértve személyes adatokat is). Nem lehet kizárni, hogy a Google is továbbítja az információkat egy harmadik országban található szerverre. Amint az látható a Google Adatvédelmi Pajzs tanúsítványából (lásd https://www.privacyshield.gov/list a “Google” keresőszó alatt), A Google elkötelezte magát arra, hogy eleget tegyen az EU-USA Adatvédelmi Pajzs Keretrendszernek illetve a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs Keretrendszernek az EU tagállamaiból és Svájcból származó adatok begyűjtésére, felhasználására és tárolására vonatkozóan. A Google, így a Google LLC és annak az Egyesült Államokbeli 100%-os tulajdonú leányvállalatai-, tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Adatvédelmi Pajzs alapelveinek. Ezzel kapcsolatban itt talál további információkat: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Nekünk nincs arra befolyásunk, hogy a Google ténylegesen milyen adatokat gyűjt és kezel. A Google azonban azt közölte, hogy a következő információk (beleértve a személyes adatokat is) kezelhetők:

 • Naplózott adatok (különösen az IP címek)
 • Helyalapú információk
 • Egyedi azonosító számok
 • Sütik és hasonló technológiák

Ha Ön bejelentkezett a Google Fiókjába, a Google hozzáadhatja a kezelt információkat az Ön fiókjához, és azokat személyes információkként kezelheti, az Ön fiókbeállításainak megfelelően, beleértve a következőket: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu

A Google ennek érdekében egyebek mellett a következőket végzi:

Összevonhatjuk az egy szolgáltatásból származó személyes adatokat más Google szolgáltatásokból származó információkkal, így személyes adatokkal is. Ez megkönnyíti az Ön számára tartalom megosztását barátaival és ismerőseivel.

Úgy akadályozhatja meg ezeknek az információknak a közvetlen hozzáadását, hogy kijelentkezik a Google fiókjából, vagy a megfelelő fiókbeállításokat használja a Google fiókjában. Ön megakadályozhatja a sütik telepítését -azokét, amelyeket a Google állít be- azzal, hogy elvégzi a megfelelő módosításokat a böngészőjében, de kérjük, vegye figyelembe, hogy ha így tesz, nem biztos, hogy teljes mértékben ki tudja használni ennek a weboldalnak az összes szolgáltatását.

A Google adatvédelmi politikájában talál további tájékoztatást, amely itt érhető el: https://www.google.com/policies/privacy?hl=hu

Ha többet szeretne megtudni a Google adatvédelmi preferenciáiról:
https://safety.google/intl/hu/
Tájékoztatás az adatok Google általi felhasználásáról

GOOGLE ANALYTICS

A Google Analytics-et használjuk, ami a Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA webes elemző szolgáltatása. A Google Analytics az úgynevezett „sütiket” használja, ezek olyan, az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek megkönnyítik az Ön webhelyhasználati szokásainak elemzését. A Google Analytics úgynevezett webes jelzőket (láthatatlan grafikus elemeket) is használ. Ezek a webes jelzők lehetővé teszik olyan információk kiértékelését, mint például a látogatói forgalom ezeken az oldalakon. A sütik és webes jelzők által a weboldalainkról generált információkat (beleértve a felhasználók IP címét is) a Google egy kiszolgáló gépre továbbítja, illetve ott tárolja, elsősorban az USA-ban, vagy más harmadik országokban. Ezeket az információkat a Google továbbadhatja szerződéses partnereinek. A Google a következő típusú adatokat kezeli:

 • Online azonosítók (beleértve a süti azonosítókat is)
 • IP cím
 • Eszközazonosítók

Emellett további részletes tájékoztatást talál a kezelt információkról a https://policies.google.com/privacy#infocollect weboldalon, a „Szolgáltatásaink használata során begyűjtött információk” cím alatt, illetve itt: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ . A Google Analytics-et kizárólag aktivált IP névtelenítéssel használjuk („az IP névtelenítése”). Ez azt jelenti, hogy az Ön IP címét a Google először lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban, vagy más olyan államokban, amelyek részesesei az Európai Gazdasági Térséget megalapító egyezménynek. A teljes IP címet csak kivételes esetekben továbbítják egy USA-beli Google szerverre, és ott rövidítik le. Ezen túlmenően a Google-lel megállapodást kötöttünk adatfeldolgozási tevékenységre, a Google Analytics használatával (a GDPR 28. cikke). A Google ezeket az adatokat a mi nevünkben kezeli, hogy kiértékelje, Ön miként használja a weboldalt, jelentéseket készítsen a weboldalon folytatott tevékenységekről a részünkre és más, a weboldalon folytatott tevékenységről, és az internet használatáról szóló szolgáltatásokat nyújtson nekünk. A Google ezeket az információkat jogszabályi kötelezés esetén átadhatja harmadik feleknek abban a mértékben, amennyiben ezek a harmadik felek az adatokat a Google nevében dolgozzák fel. A Google Analytics integrálása révén elemezhetjük a felhasználói magatartást a weboldalunkon, és reagálhatunk rá. Ezáltal folyamatosan javíthatjuk a szolgáltatásainkat. A személyes adatok itt leírtak szerinti kezelésének a jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) (f) pontja. Itt a jogos és törvényes érdekünk abban áll, hogy a fent leírt funkciók révén nagy mértékben javítani tudjuk a kínálatunkat. A felhasználói magatartás statisztikai elemzése révén képesek vagyunk arra, hogy reagáljunk, és optimalizáljuk a kínálatunkat az érdeklődésnek megfelelően. Az adatfeldolgozási szerződés keretében a Google jogosult alvállalkozókat is igénybe venni. Ezeknek az alvállalkozóknak a felsorolása itt található: https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/.

TILTAKOZÁS JOGA
Önt megilleti a tiltakozás joga. Azzal akadályozhatja meg, hogy a Google kezelje az adatait, hogy az alábbi linken letölti, és telepíti a következő böngésző plug-int: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Azzal is meg tudja akadályozni a webes jelzők általi adatgyűjtést, hogy letölti és telepíti a böngészője számára elérhető bővítményt a következő linkről: https://adblockplus.org/. Megakadályozhatja a sütik telepítését azzal, hogy elvégzi a megfelelő beállításokat a böngészőjében, de tudnia kell, hogy ebben az esetben, nem biztos, hogy teljes mértékben ki tudja használni ennek a weboldalnak az összes szolgáltatását.

A kezelt információkat 26 hónapig tárolják, majd automatikusan törlik a megőrzési idő leteltét követően. A Google Analytics-szel kapcsolatos adatkezelésről a Google Adatvédelmi Szabályzatában talál további információkat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Itt tudhat meg többet a Google adatvédelmi beállításairól https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

REGISZTRÁCIÓ

 1. Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása, amit az érintett a regisztrációs űrlapon az "Az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, az adatkezeléshez hozzájárulok" jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
 2. Az érintetti kör regisztráció esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás honlapján regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
 3. A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, cégnév/iskola neve, cím, e-mail cím, telefonszám vagy mobil szám, felhasználónév.
 4. Az adatkérés célja a regisztráló valódiságának és jogosultságának ellenőrzése.
 5. Az adatkezelési cél regisztráció esetén: hozzáférés biztosítása a CAD könyvtárhoz.
 6. Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) regisztráció esetén: a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.
 7. Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén: az érintett kérelmére történő törlésig.
 8. Az érintett bármikor kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését a kukamet [at] nyaraikft.hu címre írva, illetve bejelentkezés után a Fiók megszüntetése gomb segítségével.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a hatósághoz is fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36-1-391-1400;
e-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu
honlap: www.naih.hu